Drone kurs Spesifikk

Kjøp kurset her

Kurset som inneholder alt du trenger å vite for fly i kategorien
Spesifikk

Kjøp kurset her

Kurset i Spesifikk er for deg som:

Ønsker å fly mer kompliserte operasjoner

Dette kurset er grunnlag for STS eksamen på Trafikkstasjonen.

Har behov for predefinerte operasjoner

De predefinerte drone operasjonene STS-01, -02 og PDRA S01 og S02 er operasjonene du kan fly med dette sertifikatet.

Trenger denne kompetansen for å fly BVLOS

De predefinerte operasjonene gjør at du kan fly uten å søke.

Kunnskapen du trenger for å fly i kategorien Spesifikk

Dette kurset tar for seg teori delen i Spesifikk og bygger på kursene i Åpen kategori. Det er de predefinerte operasjonene fra EASA, STS-0, -02 og PDRA S01 og S02 kurset omfatter. Det gjør at du kan fly mer kompliserte operasjoner enn i Åpen og du behøver ikke søke Luftfartstilsynet i forkant.

Kurset er omfattende og vil gi deg en meget god forståelse av regler og operasjonelle prosedyrer i Spesifikk kategori. Det gir deg en dyp innsikt i hva du trenger som operatør og pilot for å fly i Spesifikk.

Det er 12 moduler i kurset med 1 til 6 leksjoner i hver modul. I tillegg til videoene er det multiple choice oppgaver etter hver modul. Og helt til slutt har vi laget en prøveeksamen til deg som vil forberede deg på eksamen på Trafikkstasjonen.

I kursprisen får du også mulighet til å bli med på live sendinger slik at du kan få direkte svar fra vårt team av eksperter hvis du har spørsmål. Har du ikke mulighet til å bli med på våre live sendinger så kan du sende inn spørsmål i forkant og se det i opptak. Du har tilgang på kurset i ett år fra kjøpsdatoen.

Kurset inneholder:

  • 12 moduler fulle av kunnskap
  • Prøveeksamen
  • Multiple choice oppgaver
  • Tilgang til kurset i 1 år
  • 8 Live Q & A sendinger

Hvem er gjengen bak Tiepoint?

Tiepoint er ment å være et knutepunkt for drone i verden. Høye ambisjoner altså. Det er en dedikert gjeng som alle er eksperter innenfor sitt fagområdet i tillegg til å fly det meste av droner.

Vi utfører alt fra store droneoperasjoner i hele verden, til å ha undervisning for akkurat deg. Vi drifter Norges første videregående dronelinje på Andøya.

Vi lager også operasjonsmanualer til andre droneoperatører og våre instruktører har trent opp flere hundre piloter som som flyr under våre prosedyrer.

Kurs med 12 moduler som gir deg kunnskap til å ta sertifikat i Spesifikk kategori, STS-01 og STS-02.

Modul 1 - oversikten du trenger

Oversikt over kurset og alt du skal igjennom. Hva du kan forvente og hvordan lykkes.

Modul 2 - hva er Spesifikk kategori

Denne modulen gir en oversikt over hva Spesifikk kategori er.

Modul 3 - kravene i Spesifikk

Handler om droneregelverket, introduksjon til SORA, STS - 01 og 02, og kravene i Spesifikk kategori.

Modul 4 - navigasjon

Hvordan du sikkert kan bruke ulike typer kart for å orientere oss i luftrommet. Samt kommunikasjon og språk for bemannet og ubemannet luftfart.

Modul 5 - menneskelige begrensninger

Vi ser på fysiske betingelser, persepsjon og beslutninger vi tar på bakgrunn av det vi sanser. Samt samarbeid ved større og mer komplekse operasjoner.

Modul 6 - luftromsprinsipper

Her får du blant annet lære hvordan du leser og utsteder NOTAM. I tillegg til klassefiseringer og U-space.

Modul 7 - mer om luftromsprinsipper

Det vil si drone og støttesystemer som aerodynamikk, prinsipper for flyvning, de tekniske elementene ved droner, batteri og vedlikehold.

Modul 8 - meteorologi

Denne modulen tar for seg temperatur, lufttrykk, vind og turbulens, og hvordan du tolker dataene. Helt tilslutt ser vi på METAR, SECI, TAF og ISA, og hvordan du leser dem.

Modul 9 - ERP

I modulen om Emergency respons plan ser vi på teoretisk og praktisk trening i forhold til beredskap. Her finner du også en table-top øvelse.

Modul 10 -operasjonelle prosedyrer

Den operative biten rundt det å fly i Spesifikk. Hva skiller spesifikk fra Åpen, hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere et oppdrag.

Modul 11 - databehandling

Hvordan du behandler, oppbevarer og leser date. Samt verdien av dataene du samler inn. Pluss andre lover og regler som gjelder når du skal samle inn, bearbeide og oppbevare data.

Modul 12 - oppsummering

Hva du har gått igjennom samt prøveeksamen som vi anbefaler at du tar før du skal ta testen på Trafikkstasjonen.